www.belgium.be Logo of the Belgian government
Een kantoor zoeken 
Log in (enkel voor medewerkers van de FOD Financiën) 
Zoeken op basis van bevoegdheid


Bevoegdheid Invorderen van de penale boeten – natuurlijke personen
Gemeente