www.belgium.be Logo of the Belgian government
Een kantoor zoeken 
Log in (enkel voor medewerkers van de FOD Financiën) 
Zoeken op basis van bevoegdheid


Bevoegdheid Vaststelling of herschatting van een kadastraal inkomen van onroerende goederen en van materieel en outillering (gebouwd en ongebouwd)
Gemeente