www.belgium.be Logo of the Belgian government
Een kantoor zoeken 
Log in (enkel voor medewerkers van de FOD Financiën) 
Zoeken op basis van bevoegdheid


Bevoegdheid Registreren van verandering van naam of voornaam
Gemeente