www.belgium.be Logo of the Belgian government
Een kantoor zoeken 
Log in (enkel voor medewerkers van de FOD Financiën) 
Zoeken op basis van bevoegdheid


Bevoegdheid Registratie huurcontracten onroerende goederen en onderhandse schenking roerend
Gemeente