www.belgium.be Logo of the Belgian government
Een kantoor zoeken 
Log in (enkel voor medewerkers van de FOD Financiën) 

Contact

Alle info over hoe u ons kan contacteren vindt u hier.


Een klacht over onze dienstverlening?

Als overheidsdienst hecht de FOD Financiën veel belang aan de kwaliteit van zijn dienstverlening.
Het is onze ambitie om onze manier van werken onophoudelijk te verbeteren om de burger een optimale dienstverlening te kunnen bieden. Uw klachten zijn dus welkom. Aarzel niet om ze ons voor te leggen. Hoe meer concrete gegevens u ons verstrekt, hoe beter wij uw klacht kunnen behandelen.

Klachtenbeheer.