www.belgium.be Logo of the Belgian government
Een kantoor zoeken 
Log in (enkel voor medewerkers van de FOD Financiën) 

Registratie - Betaling van registratierechten

Bevoegdheid

Terug