Simulatiedatum: Stel de huidige datum in
Let op: de simulatiedatum is niet actueel!
Datum laatste bijwerking: 2020-03-27

TARBEL - FAQ

Een lijst met veelgestelde vragen

Éénheidsprijzen: is het voor de waarde van artikelen toegestaan om zo vaak als u wilt maandelijks te wisselen tussen éénheidsprijswaarden en waarden op basis van de gefactureerde prijs?

Het gebruik van eenheidsprijzen is optioneel. U bent vrij om te kiezen tussen éénheidsprijzen of de waarde die wordt bepaald op basis van de prijs die wordt gefactureerd op het moment dat de douanewaarde wordt aangegeven. Deze keuze kan voor de betrokken invoer/uitvoer niet meer worden gewijzigd.


Wisselkoersen: waar vind ik de lijsten met de wisselkoersen? Hoe vaak wordt het bijgewerkt?

Een excelbestand opent zich bij het aanklikken van genoteerde of niet-genoteerde munten. U vindt die terug hier: Home > Andere > Wisselkoersen


Wisselkoersen: wat is de geldigheidsduur van een wisselkoers in de lijst van gepubliceerde wisselkoersen?

Het gepubliceerde tarief is geldig voor de hele maand in kwestie. Zo zal bijvoorbeeld een tarief geldig op 1 juli 2019 ook geldig zijn op 31 juli 2019.


Contingenten: is het opportuun om deze inklaringen door te sturen om 12h01 ’s nachts, omdat zij eerst zouden zijn?

Alle aanvragen van die dag (van 0u00 tot en met 23u59) worden samen behandeld twee werkdagen later door de Europese Commissie


Contingenten: wordt er niet gekeken naar eerst komt eerst maalt, maar worden alle inklaringen van die dag genomen en wordt het quota daarover gelijkmatig verdeeld?

Indien er onvoldoende saldo aanwezig is, zal een evenredige verdeling gebeuren d.w.z. dat iedere aangifte eenzelfde percentage van de gevraagde hoeveelheid toebedeeld krijgt. Uiteraard worden de aangiftes chronologisch behandeld volgens aanvaardingsdatum: er gebeurt dus eerst een toewijzing voor de aangiftes met een oudere aanvaardingsdatum en dan een evenredige verdeling van het saldo tussen de aangiftes met aanvaardingsdatum van de dag waarop het saldo niet meer toereikend is om aan alle aanvragen tegemoet te komen.


Kritische tarifaire contingenten: vanaf wanneer wordt het bepaald dat een tariefcontingent kritiek is? Is borg steeds voor 100%?

Een contingent kan kritiek zijn om volgende redenen:
- wanneer het saldo minder dan 10 % bedraagt van het oorspronkelijke volume;
- wanneer het voor minder dan drie maanden wordt geopend;
- wanneer in de afgelopen twee jaar geen tariefcontingenten zijn geopend voor dezelfde producten van dezelfde oorsprong en met een gelijkwaardige geldigheidsduur (“gelijkwaardige tariefcontingenten”);
- wanneer een in de afgelopen twee jaar geopend gelijkwaardig tariefcontingent op de laatste dag van de derde maand van de vastgestelde duur van het contingent was uitgeput of een grotere aanvankelijke omvang had dan het betrokken tariefcontingent. U kan de status van het contingent raadplegen via volgende website:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=en De te stellen zekerheid bij kritieke status bedraagt het verschil tussen het volledige recht en het recht van het contingent.


Genoteerde en niet-genoteerde munten: wat is het verschil tussen genoteerde en niet-genoteerde munten?

Genoteerde munten zijn de munten die op de valutamarkten genoteerd staan, altijd ten opzichte van andere valuta's: bv. EUR/USD of USD/JPY, enz. De koersen van deze valuta's worden gepubliceerd door de Europese Centrale Bank en gepubliceerd in het Publicatieblad ten opzichte van de euro.

Niet-genoteerde munten zijn de andere: d.w.z. ze zijn niet genoteerd op de valutamarkten. Zij kunnen worden vastgesteld op basis van een referentievaluta (vaak de USD) bij besluit van de staat die deze valuta uitgeeft of drijvend.