Home Antidumping Antidumpingrechten
Een product wordt geacht het onderwerp van dumping te zijn indien de prijs van dit product bij uitvoer naar het douanegebied van de Unie lager is dan een vergelijkbare prijs die in het kader van normale handelstransacties voor het soortgelijke product in het land van uitvoer is vastgesteld.
Op verzoek van Europese producenten, die van mening zijn dat hun bedrijven (mogelijk) schade kunnen oplopen door praktijken van dumping, kan de Europese Unie, na grondig onderzoek, antidumpingrechten instellen om deze praktijken tegen te gaan.
22.01.2020 - Circulaire 2020/C/16 aangaande de antidumping- en compenserende rechten
30.06.2016 - Basisverordening 2016/1036 (geconsolideerde versie)