Home Accijnzen
Het excel-bestand hieronder bevat meerdere tabbladen en is ook gekend als Bijvoegsel 7 van het Enig Document.
Bij elke aanvullende nationale code vindt u als belangrijkste gegevens de omschrijving, de toepasselijke accijnstarieven, de GN-codes en de wettelijke bepaling. Wijzigingen aan dit document worden steeds in het rood vermeld.
Actuele data
Tabaksfabricaten
Voor alle inlichtingen en opmerkingen: da.lex.acc@minfin.fed.be.