Simulatiedatum: Stel de huidige datum in
Let op: de simulatiedatum is niet actueel!
Datum laatste bijwerking: 2020-09-17
Simulatiedatum: 2019-02-27
Let op: de simulatiedatum is niet actueel!
Datum laatste bijwerking: 2020-09-17
Code Omschrijving Voetnoten Aanvullende informatie
Afdeling I - (Hoofdstukken 01...05) - Levende dieren en producten van het dierenrijk
Afdeling II - (Hoofdstukken 06...14) - Producten van het plantenrijk
Afdeling III - (Hoofdstuk 15) - Vetten en oliën (dierlijke en plantaardige) en dissociatieproducten daarvan; bewerkt spijsvet; was van dierlijke of van plantaardige oorsprong
Afdeling IV - (Hoofdstukken 16...24) - Producten van de voedselindustrie; dranken, alcoholhoudende vloeistoffen en azijn; tabak en tot verbruik bereide tabakssurrogaten
Afdeling V - (Hoofdstukken 25...27) - Minerale producten
Afdeling VI - (Hoofdstukken 28...38) - Producten van de chemische en van de aanverwante industrieën
Afdeling VII - (Hoofdstukken 39 & 40) - Kunststof en werken daarvan; rubber en werken daarvan
Afdeling VIII - (Hoofdstukken 41...43) - Huiden, vellen, leder en pelterijen, lederwaren en bontwerk; zadel- en tuigmakerswerk; reisartikelen, handtassen en dergelijke bergingsmiddelen; werken van darmen
Afdeling IX - (Hoofdstukken 44...46) - Hout, houtskool en houtwaren; kurk en kurkwaren; vlechtwerk en mandenmakerswerk
Afdeling X - (Hoofdstukken 47...49) - Houtpulp en pulp van andere cellulosehoudende vezelstoffen; papier en karton voor het terugwinnen (resten en afval); papier en karton, alsmede artikelen daarvan
Afdeling XI - (Hoofdstukken 50...63) - Textielstoffen en textielwaren
Afdeling XII - (Hoofdstukken 64...67) - Schoeisel, hoofddeksels, paraplu’s, parasols, wandelstokken, zitstokken, zwepen, rijzwepen, alsmede delen daarvan; geprepareerde veren en artikelen van veren; kunstbloemen; werken van mensenhaar
Afdeling XIII - (Hoofdstukken 68...70) - Werken van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica en van dergelijke stoffen; keramische producten; glas en glaswerk
Afdeling XIV - (Hoofdstuk 71) - Echte en gekweekte parels, edelstenen en halfedelstenen, edele metalen en metalen geplateerd met edele metalen, alsmede werken daarvan; fancybijouterieën; munten
Afdeling XV - (Hoofdstukken 72...83) - Onedele metalen en werken daarvan
Afdeling XVI - (Hoofdstukken 84 & 85 ) - Machines, toestellen en elektrotechnisch materieel, alsmede delen daarvan; toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid, voor het opnemen of het weergeven van beelden en geluid voor televisie, alsmede delen en toebehoren van deze toestellen
Afdeling XVII - (Hoofdstukken 86...89) - Vervoermaterieel
ROLLEND EN ANDER MATERIEEL VOOR SPOOR- EN TRAMWEGEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN; MECHANISCHE (ELEKTROMECHANISCHE DAARONDER BEGREPEN) SIGNAAL- EN WAARSCHUWINGSTOESTELLEN VOOR HET VERKEER
AUTOMOBIELEN, TRACTORS, RIJWIELEN, MOTORRIJWIELEN EN ANDERE VOERTUIGEN VOOR VERVOER OVER LAND, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN
Tractors (trekkers), andere dan die bedoeld bij post 8709
Automobielen voor het vervoer van tien of meer personen, de bestuurder daaronder begrepen
Automobielen en andere motorvoertuigen hoofdzakelijk ontworpen voor personenvervoer (andere dan die bedoeld bij post 8702), motorvoertuigen van het type stationwagen of break en racewagens daaronder begrepen
Automobielen voor goederenvervoer
Automobielen voor bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld takelwagens, kraanauto's, brandweerauto's, automobielen met menginstallatie voor beton, veegauto's, sproeiauto's, werkplaatsauto's, röntgenauto's), andere dan die hoofdzakelijk ontworpen voor het vervoer van personen of van goederen
Chassis met motor, voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten 8701 tot en met 8705
Carrosserieën voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten 8701 tot en met 8705, cabines daaronder begrepen
Delen en toebehoren van motorvoertuigen bedoeld bij de posten 8701 tot en met 8705
Transportwagens met eigen beweegkracht, niet voorzien van een hefsysteem, van de soort gebruikt in fabrieken, in opslagplaatsen, op haventerreinen of op vliegvelden, voor het vervoer van goederen over korte afstanden; trekkers van de soort gebruikt voor het trekken van perronwagentjes; delen daarvan
Gevechtswagens en pantserauto's, ook indien met bewapening; delen daarvan
Motorrijwielen en rijwielen met hulpmotor, ook indien met zijspan; zijspanwagens
Rijwielen (bakfietsen daaronder begrepen), zonder motor
Invalidenwagens, ook indien met motor of ander voortbewegingsmechanisme
Delen en toebehoren van de voertuigen bedoeld bij de posten 8711 tot en met 8713
Kinderwagens en delen daarvan
Aanhangwagens en opleggers; andere voertuigen zonder eigen beweegkracht; delen daarvan
LUCHTVAART EN RUIMTEVAART
SCHEEPVAART
Afdeling XVIII - (Hoofdstukken 90...92) - Optische instrumenten, apparaten en toestellen; instrumenten, apparaten en toestellen, voor de fotografie en de cinematografie; meet-, verificatie-, controle- en precisie-instrumenten, -apparaten en -toestellen; medische en chirurgische instrumenten, apparaten en toestellen; uurwerken; muziekinstrumenten; delen en toebehoren van deze instrumenten, apparaten en toestellen
Afdeling XIX - (Hoofdstuk 93) - Wapens en munitie; delen en toebehoren daarvan
Afdeling XX - (Hoofdstukken 94...96) - Diverse goederen en producten
Afdeling XXI - (Hoofdstukken 97...99) - Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten