Federale Overheidsdienst FINANCIEN
Service Public Fédéral FINANCES
ICT-Operations

IT-onderhoudswerkzaamheden tijdens het weekend van 10 en 11 december 2016

Ten gevolge van het derde geplande driemaandelijkse IT-onderhoud zullen alle e-services van de FOD Financiën met inbegrip van Tax-on-web, MyMinfin, Intervat en Biztax niet beschikbaar zijn vanaf vrijdag 9 december 19.00 uur tot zondag 11 december 23.00 uur.

Deze operaties worden regelmatig uitgevoerd om de diensten die wij aanbieden te verbeteren.

Wij danken u alvast voor uw begrip.
Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Opération de maintenance IT du week-end des 10 et 11 décembre 2016

Dans le cadre de la troisième maintenance informatique trimestrielle de l'année, l'ensemble des e-services du SPF Finances, y compris Tax-on-web, MyMinfin, Intervat et Biztax seront indisponibles du vendredi 9 décembre 19 h au dimanche 11 décembre 23 h.

Ces opérations régulières sont effectuées dans le but d'améliorer les services que nous vous proposons.

D'avance merci pour votre compréhension.
Service Public Féderal FINANCES

More...

Not found what you were looking for ? Contact