Consulteer uw huidige contactgegevens die FOD Financiën van u bezit ...
... de gegevens van de lokale kantoren van FOD Financiën die uw dossier behandelen ...
... status van uw huidige aangifte in de personenbelasting ...
... de documenten die FOD Financiën u heeft toegestuurd ...
... de documenten die FOD Financiën heeft ontvangen in verband met uw dossier ...
... de gedetailleerde gegevens van uw geregistreerde huurcontracten ...
... de documenten van uw onroerende goederen en uw geregistereerde huurcontracten ...
... uw fiscale balans ...
... module om uw rekeningnummers om te zetten ...
... de elektronische formulieren van de FOD Financiën ...
... de inhoudingsplicht voor de bouwsector ...
 
Waarom authentiseren en aanloggen in My MinFin?  
Via beveiligde pagina's hebt u rechtstreeks toegang tot Tax-on-web en kunt u de status van uw aangifte in de personenbelasting opvolgen. U krijgt ook een historiek te zien van uw voorgaande elektronische aangiften in de personenbelasting met de daarbijhorende documenten.  
Hoe authentiseren in My MinFin?  
Via uw elektronische identiteitskaart of tokenhebt u toegang tot de beveiligde sessie.
Vraag uw token aan.
Meer info Meer info
 
   
   
     
 
Extra info