http://www.belgium.be/nl Logo of the Belgian government
Belgian-s colors

Welkom in

Online toepassing voor het beheer van de belastingaangifte

NIEUWS

Tax-on-web biedt u de mogelijkheid om de aangiften van uw klanten in de personenbelasting en belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) via internet in te dienen. Als accountant, belastingconsulent of boekhouder-fiscalist hebt u via uw TaxWorkBox toegang tot de aangiften waarvoor u een volmacht hebt gekregen voor Tax-on-web.

De uiterste datum voor het tijdig indienen van de elektronische aangiften in de personenbelasting van uw klanten is bepaald op 22 oktober 2020.

De uiterste datum voor het tijdig indienen van de elektronische aangiften in de belasting van niet-inwoners is bepaald op 03 december 2020.