Aanvraagformulier

*Verplicht

Persoonsgegevens
Naam * :
Voornaam * :
Rijbewijs * :
Bankrekeningnummer :
BE99 9999 9999 9999
Geslacht * :
Adres * :
Postcode * :
Plaats * :
Land * :
GSM * :
Email * :
Geboortedatum * :
Geboorteplaats * :
Nationaliteit * :
Rijksregisternummer * :

Hoogst behaalde diploma
School- of academiejaar (bvb:2014-2015) * :
Onderwijsinstelling * :
Niveau van de gevolgde opleiding * :
Benaming van de opleiding + het laatste jaar gevolgde opleiding * :
Taal van de studie en/of van het diploma * :

Kennis, ervaring en vaardigheden Vermeld hieronder het niveau van uw taalkennis

Frans

Geen kennis Elementair Voldoende Zeer goed Moedertaal
Spreken *
Schrijven *
Ik begrijp een gelezen tekst *
Ik begrijp een gesprek *
Andere, te vermelden
Is er een onderwerp of een activiteitengebied waarin u een bijzondere persoonlijke kennis/ervaring hebt? (bijvoorbeeld: beroepservaring, ervaring in het vrijwilligerswerk) * :
Zo ja, geef meer info

Motivatie
Hoe heb je vernomen dat het mogelijk was om uw kandidatuur in te dienen bij de FOD Financiën ? *
Naam van de functie(s) waarvoor je je kandidatuur indient
Welke bijzondere motivatie heeft u ertoe aangezet uw kandidatuur in te dienen bij de FOD Financiën? *