Klantenlistings

·      Ben ik verplicht de klantenlisting elektronisch in te dienen?

·      Hoe dien ik een nihil-listing in?

·      Is het mogelijk een negatief bedrag in te vullen en hoe doe ik dat?

·      Hoeveel klantenlijnen kan ik per listing invullen?

·      Hoe neem ik een klant zonder btw-nummer op in de listing?

·      Hoe neem ik een klant op waarvan ik het btw-nummer niet kan achterhalen?

·      Kan een kleine onderneming die de vrijstellingsregeling toepast een klantenlisting indienen?

·      Kan een landbouwonderneming die geen periodieke btw-aangiften indient een klantenlisting indienen?

·      Wat moet ik doen indien ik een fout heb gemaakt?

·      Kan ik meerdere klantenlistings versturen?

 

Ben ik verplicht de klantenlisting elektronisch in te dienen?

 

 

Belastingplichtigen gehouden tot de indiening van periodieke btw-aangiften, alsook de leden van een btw-eenheid die periodieke aangiften indienen, zijn in principe verplicht hun klantenlisting elektronisch in te dienen. Belastingplichtigen die op het bevoegde btw-controlekantoor een verklaring hebben ingediend en hierdoor gemachtigd zijn om hun listing nog op papier in te dienen, wenden zich tot hun kantoor voor het bekomen van formulieren.

Alle andere belastingplichtigen (kleine ondernemingen, landbouwondernemers, buitenlandse belastingplichtigen met een rechtstreekse identificatie in België …) zijn vrijgesteld van de verplichting tot elektronische indiening. Zij mogen echter steeds opteren voor de elektronische indiening.

 

Hoe dien ik een nihil-listing in?

 

 

U kan een nihil-klantenlisting indienen door in het vak totaal omzet en totaal btw het bedrag 0,00 in te vullen. U kan dan zonder probleem overgaan tot de verzending van de aangifte.

 

 

Is het mogelijk een negatief bedrag in te vullen en hoe doe ik dat?

 

 

Om een negatief bedrag op te nemen (bijv. ten gevolge van een kredietnota) vult u gewoon het min-teken in net voor het bedrag bijv. -1478,50.

 

 

Hoeveel klantenlijnen kan ik per listing invullen?

 

 

Er staat geen beperking op het aantal klantenlijnen dat u per listing invult. Mochten er zich evenwel, omwille van het groot aantal klantenrecords, bij het verzenden van het bestand moeilijkheden voordoen, dan kan u hiervoor een mail sturen aan info.intervat@minfin.fed.be.

 

 

Hoe neem ik een klant zonder btw-nummer op in de listing?

 

 

Een klant die geen btw-nummer heeft, moet uiteraard niet worden opgenomen op de klantenlisting, vermits de klantenlisting enkel dient om de btw-plichtige klanten in te vermelden.

 

Hoe neem ik een klant op waarvan ik het btw-nummer niet kan achterhalen?

 

In principe moet elke klant verplicht vermeld worden met een btw-nummer. Indien u het btw-nummer van uw klant werkelijk niet kent of kan achterhalen, kan u, in hoogst uitzonderlijk geval, het nummer 0000000097 invullen. In dat geval zal u later wel nog een vraag om verbetering ontvangen vanwege uw lokaal btw-controlekantoor met betrekking tot deze specifieke klantenlijn.

 

 

Kan een kleine onderneming die de vrijstellingsregeling toepast een klantenlisting indienen?

 

 

Ja, er wordt u dan gevraagd om het bedrag van de omzet van deze kleine onderneming op te nemen in het daartoe voorziene vak en indien het gaat om een nihil-listing(geen belastingplichtige klanten) in de vakken totaal "omzet" en totaal "btw-bedrag" het bedrag 0,00 in te vullen.

 

 

Kan een landbouwonderneming die geen periodieke btw-aangiften indient een klantenlisting indienen?

 

 

Ja, door het vak "Optie landbouwonderneming" in te vullen, en in de vakken totaal "omzet" en totaal "btw-bedrag", wanneer er geen belastingplichtige klanten zijn, het bedrag 0,00 in te vullen.

 

 

Wat moet ik doen indien ik een fout heb gemaakt?

 

 

Indien u na indiening van uw klantenlisting vaststelt dat u een fout heeft gemaakt, dan kan u een tweede listing indienen. U moet er dan wel voor zorgen dat u in het commentaarvak de nodige toelichting geeft: u vermeldt daar duidelijk dat het gaat om de enige juiste listing die de vorige vervangt of dat het gaat om een aanvullende listing. Dit zal voorkomen dat uw btw-controlekantoor u nadien nog moet contacteren voor meer inlichtingen hieromtrent.

 

 

Kan ik meerdere klantenlistings versturen?

 

 

Ja, indien dit nodig mocht zijn, kan u meerdere klantenlistings indienen. Het wordt aangeraden om dan in het commentaarvak een kleine toelichting te geven.