Lijst van de klanten

 

 

Aangever

 

Hier worden het btw-nummer en het jaar van de handelingen uit het vorige tabblad herhaald.

 

Lijst van de klanten

 

Alle hierna vermelde kolommen zijn verplicht in te vullen velden. Vergeet u bepaalde gegevens in te vullen dan krijgt u een foutmelding.

images\lk_list-3.gif

 Btw-nummer

 

Onder "btw-nummer" vult u het btw-identificatienummer in van iedere klant waarmee u in de loop van het jaar handelingen hebt verricht voor een totaal bedrag (excl. btw) van méér dan 250,00 EUR. Dit btw-identificatienummer bevat steeds 10 cijfers. Het is het nummer dat de voormelde klant u heeft meegedeeld bij de bestelling van de goederen of de diensten die hem werden geleverd of verstrekt.

 

Indien u het btw-nummer van de klant werkelijk niet kent of kunt achterhalen, kan u, in hoogst uitzonderlijk geval, het nummer 0000000097 invullen. In dat geval zal u later wel nog een vraag om verbetering ontvangen vanwege uw lokaal btw-controlekantoor met betrekking tot deze specifieke klantenlijn.

 

Een klant die geen btw-nummer heeft, moet uiteraard niet worden opgenomen op de klantenlisting, vermits de klantenlisting enkel dient om de btw-plichtige klanten in te vermelden.

 

Bij het invoeren van de btw-nummers worden deze geverifieerd op hun geldigheid. Indien niet geldig, ontvangt u een foutmelding.

 

Voor het controleren of opzoeken van btw-nummers bestaat er een periodiek bestand van de btw-belastingplichtigen. Alle inlichtingen betreffende de verkoop van dit bestand kunnen bekomen worden bij het kantoor voor verkoop van publicaties A.O.I.F., North Galaxy, Koning Albert II-laan 33, bus 981, 1030 Brussel (tel. : 0257 638 16, fax : 0257 952 58).

 

 

Omzet btw niet inbegrepen

 

Hier vult u het totaalbedrag, exclusief btw, in van de met elke klant in de loop van jaar verrichte handelingen.

 

 

ƒ Bedrag van de btw

 

Hier wordt het totaalbedrag vermeld van de aan elke klant in de loop van het jaar aangerekende btw.

Ingeval, om welke reden ook, geen btw werd aangerekend, moet u toch 0,00 invullen.

 

VOORBEELD :

images\lk_list-2.gif

 

Actie

 

Nadat u achtereenvolgens het btw-nummer, de omzet (btw niet inbegrepen) en het bedrag van de btw van de klant(en) correct hebt ingevuld, springt u automatisch over naar de volgende regel.

Nadat een klantenlijn werd toegevoegd, blijft het mogelijk om de gegevens ervan aan te passen images\ebx_-467398060.gif of te verwijderen images\ebx_944661367.gif.

 

Indien u klikt op images\ebx_-467398060.gif, heeft u 2 mogelijkheden :

 

1) ofwel wijzigt u inderdaad één of meer ingevoerde gegevens en klikt u vervolgens op images\ebx_-1564272336.gif (“opslaan”),

 

2) ofwel wenst u de gegevens niet meer te wijzigen (u hebt zich nergens vergist) en herbevestigt u deze door te klikken op images\ebx_1527639870.gif (“annuleren”).

 

 

Totaal

 

Nadat u alle gegevens van de laatste klant hebt ingevoerd, vult u op de lijn "Totaal" het totaalbedrag van de omzet (btw niet inbegrepen) alsmede het totaalbedrag van de btw in.

 

Indien de totaalbedragen niet overeenstemmen met de door de applicatie berekende waarden, zal er een foutmelding op het scherm verschijnen.

 

Algemene richtlijnen bij het invullen van de lijst van de klanten

Bijlagen